İnanç Özgürlüğü, Hemen Şimdi!

Aykan Erdemir

nobel peace centre launchMezhepçi siyaset, Orta Doğu’yu kan gölüne çevirmeye ve bir arada yaşamın kadim izlerini tahrip etmeye tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’de mezhepçi ayrımcılığı körükleyen, nefretin dilini yükselten ve kindar nesilleri kefen ve palalarla sokağa salanlar hepimizin malumu. Bugünün dünyasında din, inanç ve mezhep, otoriter rejimlerin kanlı siyasetlerinin tam da merkezinde yer alıyor.

Bölgemizde yaşanan bu şiddet ve vahşete tanıklık edenlerin en yaygın şekilde verdiği tepkilerden biri din ve inanç olgusundan uzaklaşma oluyor. Paradoksal bir şekilde inanç temelli siyasetin yükselişi hedeflenenin aksine bireyleri inanç konusunda daha da ilgisiz, kuşkucu ve sinik bir duruşa itiyor. Tıpkı zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin öğrencilerin hem inanç dünyalarında hem de etik değerlerinde yol açtığı ağır tahribat gibi…

İnanç olgusuna ilgisizlik her ne kadar bireylerin kişisel tercihi olsa da, bu eğilim inanç özgürlükleri noktasında ilgisizlik ve duyarsızlığa dönüştüğünde endişe verici sonuçlar doğurabiliyor. Din kurumuna duyulan tepki temel hak ve özgürlükler mücadelesinin bütünselliğini parçalamaya başladığında, bir diğer deyişle İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 18. maddesi görmezden gelindiğinde, bir kez daha durup düşünmek gerekiyor.

Bildirgenin 18. maddesi akla ve vicdana son derece uygun bir ifade olsa da ne yazık ki günümüz dünyasında çok az sayıda insan bu hak ve özgürlüklerden sorunsuzca yararlanabiliyor: “Her şahsın, fikir, vicdan ve din hürriyetine hakkı vardır; bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyeti, dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle izhar etmek hürriyetini içerir.”

Din ile ilgilenmiyorum, 18. madde beni ilgilendirmez diyenler inanç özgürlüğünün aynı derecede önemli iki farklı boyutunun olduğunu unutmamalılar: 1) Din ve inanca özgürlük; 2) Din ve inançtan özgürlük. 18. madde çoğunluk dinine ya da egemen dine mensup olanların da, azınlık dinine ya da baskı gören inançlara sahip olanların da, kısacası dindar ve mütedeyyin kesimlerden agnostik ve ateistlere tüm topluluk ve bireylerin hak ve hukukunu savunuyor.

Devamini oku…